ZÁRUKA KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU - Wellcan Gold Super Prémium krmivo pre psov a mačky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁRUKA KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU

Krmivo vyrábané v Holandsku !

Krmivo WELLCAN GOLD na základe našej receptúry vyrába naša partnerská spoločnosť so sýdlom v Holandsku, ktorá patrí k najväčším európskym dodávateľom krmív pre psov a mačky.

Spoločnosť sa sústredila na poskytovanie vysokokvalitných krmív a je držiteľom mnohých medzinárodných certifikátov a štandardov kvality výroby potravín:


  • GMP je anglická skratka pre Good Manufacture Practice, slovensky - správna či osvedčená výrobná prax. Jedná sa o systém, ktorého cieľom je zvyšovať bezpečnosť liečiv, potravín, kozmetiky, krmív apod. GMP určuje pravidlá výroby a prevozu tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu, napr. vzniku zdravotne závadných potravín a zároveň nebola porušovaná legislatíva. Po splnení prísnych pravidiel a noriem podľa medzinárodných regulí a smerníc obdrží výrobca, pestovateľ či chovateľ certifikát, ktorý je potreba pravidelne obnovovať.  • IFS - International Food Standard (medzinárodný potravinársky štandard), IFS v skratke, bol definovaný v roku 2002 a 2003 predstaviteľmi potravinárskeho obchodu v Nemecku a Francúzsku. Pochádza z Global Food Safety Initiative (GFS - celosvetová iniciatíva bezpečnosti potravín), ktorá bola založená v roku 2000 pre zlepšovanie bezpečnosti potravín.International Food Standard je zameraný na tie výrobné spoločnosti v potravinárskom sektore, ktoré vyrábajú značkové potraviny pre potravinový obchod a predstavujú manažment kvality a manažment systému rizika špeciálne u potravín.  • HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP je systém, ktorý analyzuje nebezpečenstvá a stanovuje opatrenia pre ich kontrolu tak, aby bola zaistená bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť potravín a krmív. HACCP sa zameriava skôr na prevenciu, ako na kontrolu konečného produktu. HACCP je možné uplatniť v celom potravinovom reťazci od prvovýroby po konečnú spotrebu a jeho prevádzku možno ovplyvňovať vedeckým preukázaním rizík na zdravie. Zvyšovanie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti potravín a zavedenia HACCP môžu znamenať pre podniky významnú výhodu.


  • ADVANCED COATING SYSTEM  - Šetrný spôsob spracovania prvkov citlivých na teplo, ako sú vitamíny a mastné kyseliny. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky